2,53,000 Not Out!

  Mumbai Samachar, 11th Sept., 2013 INTERVAL-11-09-2013-Page-6-7 રમા સતીશ શાહ, નારીશક્તિનું એક અનોખું નામ. છેલ્લાં ૧૩ વર્ષથી જેઓ સતત ગણેશમૂર્તિઓનું સર્જન કરી રહ્યાં છે અને આ ૧૩ વર્ષમાં તેમણે વિશ્ર્વવિક્રમી… Continue reading